- Succesvol inschrijven op Europese aanbestedingen - gevorderden

In de basiscursus Europees aanbesteden wordt ingegaan op de theoretisch kennis omtrent aanbesteden, welke essentieel is om het proces rondom het inschrijven op aanbestedingen te begrijpen. In deze vervolg cursus wordt meer vanuit de praktijk gekeken op welke wijze het beste het opstellen van een offerte kan plaatsvinden. 

Programma

Tijdens de training  wordt de voorbereiding, uitvoering en de nazorg van het aanbestedingstraject behandeld. Dit geschiedt aan de hand van o.a. een case. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • Wet- en regelgevinf op Nationaal - en Europees niveau
  • Aanbestedingsprocedures
  • Selectie- en gunningscriteria
  • Het inschrijfproces
  • Bepalen van haalbaarheid
  • Welke beoordelingsmethodieken zijn er?
  • Hoe formuleer ik vragen voor de Nota van Inlichtingen
  • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de gunningsuitslag?  

Nadere informatie:

Docent: Wendy Bak
Aanvang: 10:00 uur
Einde: ca. 17:00 uur 

Locatie:

De workshop wordt gegeven bij u op locatie. 
 

Uw investering:

De kosten zullen in onderling overleg bepaald worden. Daarnaast ontvangt een waardevolle syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken.
 
Meer informatie kunt u opvragen door het sturen van een email aan: wbak@noesis.nl