- Succesvol inschrijven op Europese aanbestedingen - beginners

Deze training is bestemd voor iedereen die kennis wil opdoen over het inschrijven op Europese Aanbestedingen. Tijdens deze training leert u alle basisprincipes en theorieën uit het speelveld van Europees Aanbesteden, deze wordt toegelicht aan de hand van zeer veel praktische voorbeelden

 

Voor wie?

Bedrijfsleven.
 

Na het volgen van de training weet u:

 • waar al die regels vandaan komen
 • het verschil in de begrippen transparantie, non-discriminatie, objectiviteit en proportionaliteit
 • wat de drempelbedragen zijn en welke drempelbedragen er op dit moment gelden
 • wanneer een aanbestedende dienst een opdracht moet aanbesteden?
 • wat een aanbestedende dienst is
 • wanneer opdrachten opgesplitst worden om zo onder die drempel te blijven
 • waar u aanbestedingen kunt vinden
 • welke procedures er zijn
 • welke termijnen er gelden
 • het verschil tussen minimum eisen, selectiecriteria, beoordelingscriteria en gunningscriteria
 • wat men allemaal wel en niet mag vragen aan inschrijvende partijen
 • wat de regels zijn waaraan uw offerte moet voldoen
 • wanneer u wel of niet moet inschrijven op een aanbesteding
 • wat gunningscriteria zijn en hoe aanbestedende diensten hier mee moeten omgaan
 • hoe uw offerte wordt beoordeeld, is dit altijd de laagste prijs of gelden er andere beoordelingsmethoden
 • op welke wijze er contact mag/kan plaatsvinden
 • wat er kan gebeuren als u uw offerte vijf minuten te laat indient
 • of u  of u achteraf nog bepaalde verklaringen kan/mag indienen
 • wat de beroepsmogelijkheden zijn wanneer een bedrijf een opdracht niet krijgt
 

Nader informatie:

Docent: Wendy Bak
Aanvang: 10:00 uur
Einde: ca. 17:00 uur
 

Locatie:

De workshop wordt gegeven bij u op locatie. 
 

Uw investering:

De kosten zullen in onderling overleg bepaald worden. Daarnaast ontvangt een waardevolle syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken.
 
Meer informatie kunt u opvragen door het sturen van een email aan: wbak@noesis.nl