- Nieuwe Aanbestedingswet 2016

In deze cursus informeren wij u over de laatste stand van zaken omtrent de Nieuwe Aanbestedingswet 2016. Welke wijzigingen zijn er precies en hoe moet ik dit implementeren in mijn huidige manier van werken. Deze training is bestemd voor iedereen die met aanbesteden te maken heeft.

De nieuwe richtlijn zet in op een goedkoper, flexibeler en eerlijker aanbestedingsproces. De primaire doelstelling blijft het stimuleren van grensoverschrijdende handel binnen de EU. Daarnaast komen doelstellingen als een integer aanbestedingsproces, integratie van milieu-, sociale en arbeidseisen en een efficiënte besteding van gemeenschapsgeld expliciet aan de orde.

 
Doelgroep: Bedrijfsleven.
 
Programma:
Bespreken van de wijzigingen en welke impact hebben deze op mijn inschrijivingen. Dit betreft naast de 10 onderstaande wijzigingen nog meer uitleg over de op hande zijnde veranderingen.
  1. Vervallen 2B-diensten, hiervoor komt een aparte dienstenregeling.
  2. Nieuwe procedures
  3. De hele procedure dient verplicht elektronisch te worden doorlopen 
  4. Als gevolg van de elektronische beschikbaarheid van documenten, betekent dit een verkorting van de termijnen.
  5. EMVI is het enig gunningscriterium.
  6. Een nieuw formulier ‘Eigen verklaring’.
  7. Procedure van het innovatiepartnerschap.
  8. Prestaties uit het verleden als uitsluitingsgrond
  9. Wijziging van contracten gedurende de looptijd
  10. Nieuwe uitsluitingsgronden
 

Nader informatie:

Docent: Wendy Bak
Aanvang: 9:30 uur
Einde: ca. 12:00 uur
 

Locatie:

De workshop wordt gegeven bij u op locatie. 
 

Uw investering:

De kosten zullen in onderling overleg bepaald worden. Daarnaast ontvangt een waardevolle syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken.
 
Meer informatie kunt u opvragen door het sturen van een email aan: wbak@noesis.nl