Europees aanbesteden

Wendy Bak uw aanbestedingsspecialist

Voor innovatieve publieke organisaties, met de focus op rechtmatig en doelmatig inkopen en aanbesteden.

Als aanbestedingsspecialist vertaal ik de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving van uw organisatie tot een begrijpelijk aanbestedingsbeleid en een aanbestedingsreglement, met eenduidige documenten en werkwijze, die door de gehele organisatie zijn te gebruiken.

Basis van een professioneel en rechtmatig beleid en reglement zijn gelijke kansen voor eigen lokale/regionale ondernemers en een administratieve lastenverlichting.

Bij het uitvoeren van deze activiteiten ben ik gewend te werken met de Europese richtlijnen, de Gids Proportionaliteit en De Aanbestedingswet. Tevens heb ik ruime ervaring met het begeleiden van BVP-trajecten. 

Voor uw aanbestedingen ga ik uit van uw aanbestedingsproces, waarbij we aanbieders, door gedengen te specificeren, uitdagen optimaal te presteren tegen het meest gunstige tarief