Advies over aanbestedingen

Ervaart u een kloof tussen uw huidige en gewenste niveau van kennis en ervaring op het gebeid van Europese aanbestedingen?

Dan is Noesis graag uw bruggenbouwer voor hands-on ondersteuning!

Wat kan u verwachtten:

 • Ondersteuning van uw medewerkers zodat ze in staat zijn het spel van de aanbesteding te doorzien en te beantwoorden volgens de juiste strategie.
 • Brengen van kennis omtrent (Europese) aanbestedingen binnen uw organisatie op het juiste niveau.
 • Uw offertetraject effectief en efficiënt maken.

"Noesis bekijkt graag samen met u of de markt van aanbestedingen interessant is en hoe u zich hierop kunt voorbereiden... "

- Advies over een specifiek aspect van een lopende aanbestedingsprocedure.

 • Welke strategie kunt u het best volgen als een aanbestedingsprocedure niet correct verloopt?
 • Wat kunt u er aan doen als een opdrachtgever verzuimt een opdracht Europees aan te besteden?
 • Is het toegestaan alternatieven in te dienen en wat kunnen de gevolgen daarvan zijn?
 • Is de afwijzing van uw offerte terecht en wat u kunt doen tegen een onterechte afwijzing?
 • Mag u in combinatie inschrijven en aan welke voorwaarden moet dan zo’n inschrijving voldoen.

- Analyse van aanbestedingsdocumenten.

 • Zijn aanbestedingsdocumenten in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving?
 • Welke stappen kunt u ondernemen indien u zich benadeeld voelt?
 • Wat betekenen de gestelde criteria voor uw aanbieding?

- Analyse van een aanbestedingsgeschil en beoordeling van uw positie.

 • De aanbestedende dienst gunt u de opdracht, maar een andere inschrijver vecht het besluit aan;
 • Een aanbestedende realiseert zich te laat, dat een opdracht aanbesteed had moeten worden en uw onderneming lijdt hierdoor schade;
 • Een aanbestedende dienst besluit tot heraanbesteding, door bijv. gebreken tijdens de aanbestedingsprocedure en u ondervindt hiervan schade.